Somatic Pilates

Pilates-menetelmän kehitti saksalainen Joseph Hubertus Pilates (1880–1967). Hän kutsui itse metodiaan menetelmäksi kehon hallinnasta, eli Method of Contrology:ksi. Koska Pilates itse ei elinaikanaan patentoinut tai rekisteröinyt menetelmäänsä, on sitä voitu kehittää eteenpäin hyödyntämällä nykytietämystä ihmisen fysiologiasta. Soma­tic Pilates on kehonhallintaan keskittyvä kokonaisuus, joka pohjautuu Pilatek­sen kehittämään kehonhallintamenetelmään sekä nykytietämykseen kehon toiminnasta.

Pilateksen ajatus oli, että voimme muokata kehoamme tietoisuuden kautta. Somatic Pilateksessa sama ajatus näyttäytyy juuri ”sooman” kautta. Sooma eli keho tekijälle itselleen korostaa mi­nä-näkökulmaa harjoittelussa. Tavoitteena on herättää kykymme tunnistaa ja korjata kehomme liik­keitä, myös tahdonalaisesti. Pilateksen sanoin:

”Ihannetilassa lihasten tulisi to­tella tahtoa. Onhan järjetöntä,
että tahtoa hallitsevat lihasten refleksiliikkeet.”

Pilates-harjoittelun avulla opit käyttämään optimaalisesti niitä lihaksia, jotka tukevat selkärankaasi. Harjoittelun tavoit­teena on palauttaa rangan luonnollinen asento ja poistaa ryhtivirheet ja siitä aiheutuvat lihasjännitykset ja kivut. Kehonhallinta paranee vatsa- ja selkälihasten voiman, kestävyyden ja vakauden kehittyessä.

Katso lisää Pilates-harjoittelumahdollisuuksista hinnastostani.

Lähteet:
Ahonen, Jarmo 2010. Somatic Pilates. Somatic Center Finland.
Isacowitz, Rael & Clippinger, Karen 2011. Pilates Anatomy. United States of America: Courier Companies, Inc.
Nymann, Birgitte & Paarup, Lotte 2006. Keho kuntoon pilates-menetelmällä. Tanska: Werner Sö­derström OY.